La Pobla del Duc esta situada en el centro de la comarca de La Vall d'Albaida en la provincia de Valencia. Término municipal: 18 km2 Altitud: 243 m. Gentilicio: poblà,poblatà, poblatana Tlf Ayuntamiento: 96 225 00 66

Oficina Virtual | La Pobla del Duc

Desde aquí podrás llevar a cabo tramites y presentación de documentos e instancias de manera electrónica al Ayuntamiento de La Pobla del Duc

Ver todos los tramites
  • Buscador de Tramites

    Buscador de tramites en la oficina virtual del ajuntament de La Pobla del Duc

  • Catalogo de Tramites

    Atención al ciudadano. Estadísticas y padrón. Urbanismo/medio ambiente.

  • Destacados

    Tramites destacados de la oficina virtual: Quejas y sugerencias. Instancia genérica.

Ultimas noticias

Estos son las ultimas actualizaciones

Constitució de una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes “ D. Alejandro Tormo”

L’ajuntament de  la pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat un procés selectiu  per a la contractació laboral i constitució de una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes “ D. Alejandro Tormo”

Por resolució d’alcaldia de 17 de març de 2016 es convoca un procés selectiu per a la contractació laboral i constitució de una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes “ D. Alejandro Tormo”, mitjançant un concurs de mèrits i entrevista

Les bases estaran disponibles en l´ ajuntament de la Pobla del Duc o la pàgina web municipal  (www.lapobladelduc.com)
S’estableix un termini de 5 díes hàbils  per a la presentació d’instàncies segons  annex I de les bases a partir de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i la pagina web municipal  (FINS EL 29 DE MARÇ DE 2016)

ANEXO I

BASES _ BORSA EPA 2016

La Pobla del Duc, 17  de març de 2016

 

Procés selectiu  per a la contractació laboral i constitució de una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes                                               “ D. Alejandro Tormo”_ llistat provisional aspirants admesos/exclosos.

Por resolució d’alcaldia de 29  de març de 2016 ha segut  aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la contractació laboral i constitució de una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes “  D. Alejandro Tormo” i  nombrament dels Membres del Tribunal que ha de valorar este procés selectiu mitjançant un concurs de mèrits i entrevista

Edicte llistat provisional ADMESOS_ BORSA EPA 2016

La Pobla del Duc, 30 de març de 2016

 

Per resolució d’alcaldia de 5 d’abril de 2016 ha segut aprovada la llista DEFINITIVA de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a per a la contractació de personal laboral, constitució i funcionament de la borsa de treball per a professor/a del centre de formació de persones adultes  “D. Alejandro Tormo” de l’ajuntament de la Pobla del Duc, una vegada realitzades les rectificacions pertinents, tant d’ofici com a instància de part

edicte_ llistat DEFINITIU Admesos_ EPA 2016

La Pobla del Duc, 5  d´abril de 2016

 

Havent finalitzat la valoracio de  fase de concurs del procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la contractació laboral i constitució de una borsa de treball per a Professor/a del Centre de formació de persones adultes “  D. Alejandro Tormo”,  s´anexa el llistat  del resultat provisional  del  concurs de  mèrits

edicte concurs de mèrits_ Resultat Provisional_ EPA 2016 (1)

La Pobla del Duc, 6 d’abril de 2016

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a educadors/res per a la Guarderia Municipal o altres llocs similars _ llistat provisional aspirants admesos/exclosos

Per resolució d’esta Alcaldia de 10 de març de 2016 ha sigut aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, per a prendre part en el procés selectiu convocat per este Ajuntament per a   la creació d’una borsa de treball d´ educadors/ores per a la Guarderia Municipal  o altres  llocs similars  i nombrament Membres del Tribunal que ha de valorar este procés selectiu.

Edicte_ LListat Provisional Admesos_ Borsa Educadors 2016

La Pobla del Duc , 11 de març de 2016.

 

Havent finalitzat la valoracio de  fase de concurs del procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/ores per a la Guarderia Municipal  o altres  llocs similars,  s´anexa el llistat  del resultat provisional  del  concurs de  mèrits.

Edicte provisional Valoracio Mèrits

La Pobla del Duc , 17 de març de 2016

 

Advertit errors material en l’edicte  publicat  17 de març de 2016, per a l’exposició  del resultat de la valoració de la fase de concurs  del procés selectiu convocat per este ajuntament per  a   la creació d’una borsa de treball d’educadors/ores  i que consisteix en la suma de les  puntuacions  DE CUATRE ASPIRANTS Es procedís  d’ofici a la seua correcció  sense que es modifique  la resta del contingut de l’edicte.

 

s´anexa el llistat  del   resultat final  de la baremacio  provisional de la fase concurs desprès de la correcció dels errors materials

SUBSNACIO EDICTE_ Fase concurs_ valoracio provisional mèrits_ Educadors 2016

La Pobla del Duc , 18 de març de 2016

 

Havent finalitzat  la revisió de les  reclamacions presentades al resultat provisional  de la fases concurs del procés selectiu convocat per este Ajuntament per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/ores per a la Guarderia Municipal  o altres  llocs similars,  s’annexa el llistat   del  resultat  definitiu  del concurs de mèrits

EDICTE RESULTAT FINAL_ fase concurs mèrits_ EDUCADORS 2016

La Pobla del Duc , 24 de març de 2016

 

Havent finalitzat la fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per  a  la creació d’una borsa de treball d`educadors/ores, el resultat final, incloent el resultat dels mèrits , la puntuació de l’entrevista i defensa de la unitat  didàctica presentada, s´anexa

edicte fase ENTREVISTA_ Provisonal _Educadors 2016

La Pobla del Duc , 1 d’abril de 2016

 

 

Havent finalitzat el termini concedit  per a la presentació d’al·legacions  i / o correcció d’errors en relació a la  fase d’entrevista  del procés selectiu convocat per este Ajuntament per   a  la creació d’una borsa de treball de  d’educadors/ores per a la Guarderia Municipal  o altres  llocs similars, sense que s’hagi  presentat cap reclamació i/o al·legació a este resultat  I Tenint en compte la suma total de punts de tot el procés selectiu de cadascuna del les persones aspirants, el tribunal proposa la creació d’una borsa de treball de d’educadors/ores amb les persones que  s´anexen, per ordre de puntuació.

Edicte Fase entrevista_ RESULTAT FINAL_ EDUCADORS 2016 (1)

La Pobla del Duc , 6 d’abril de 2016

 

Convocat un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a educadors/res per a la Guarderia Municipal o altres llocs similars.

L’ajuntament de  la pobla del Duc INFORMA que s’ha convocat un procés selectiu  per a la creació d’una borsa de treball per a  educadors/res per a la Guarderia Municipal  o altres  llocs similars

Por resolució d’alcaldia de 26 de febrer de 2016 es convoca un procés selectiu per a la creació de una borsa de treball d’educadors/ res  per a la guarderia   municipal o altres ubicacions on es considera que el perfil d’este personal puga ser compatible del Excm. Ajuntament de la Pobla del Duc , mitjançant un concurs de mèrits i entrevista.

Bases:

S’estableix un termini de 10 dies hàbils  per a la presentació d’instàncies segons annex I de les bases a partir de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i la pagina web municipal  ( fins el dia 9 de març de 2016 )

La Pobla del Duc , 26 de febrer de 2016